โปรโมชั่น!!  ซื้อ Windows กับ Ms Office
ซื้อสินค้าครบ 10 กล่องขึ้นไปลดทันที 10%
ซื้อสินค้าครบ 50 กล่องขึ้นไปลดทันที 20%

*** รูดบัตรเครดิตที่ออฟฟิศไม่ชาร์ทเพิ่ม ลดสูงสุด 5,000 บาท ***

เหลือระยะเวลาโปรโมชั่นอีก

วัน(s)

:

ชั่วโมง(s)

:

นาที(s)

:

สอง(s)

ตารางเปรียบเทียบ Windows Pro แต่ละรูปแบบ
รายละเอียด

Sticker COA

Full OEM

FPP

รูปแบบ Key ที่ได้รับ

Sticker COA

Sticker COA

CARD

มีแผ่นโปรแกรมของแท้

-

OK

-

มี USB โปรแกรมของแท้

-

-

OK

มีเป็นแผ่นไรท์ให้

OK

-

-

มี Package และ คู่มือ

-

OK

OK

สามารถย้ายเครื่องได้

-

-

OK

เปรียบเทียบ Windows Pro แต่ละรูปแบบ

Detail

Sticker COA

Full OEM

FPP

Key ที่ได้

Sticker

Sticker

CARD

Disk

แผ่นไรท์

แผ่นแท้

-

USB

-

-

OK

มีแผ่นไรท์

OK

-

-

Package

-

OK

OK

คู่มือ

-

OK

OK

ย้ายเครื่อง

ย้ายไม่ได้

ย้ายไม่ได้

ย้ายได้