ธนาคาร

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขบัญชี

ประเภทบัญชี

สำหรับลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย

บจก.วีไอพี ดีไซน์

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

8651002282

กระแสรายวัน

นิติบุคคล

ธนาคารกสิกรไทย

วสันต์ พันธุมจินดา

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

3912553557

ออมทรัพย์

บุคคลธรรมดา

ธนาคารไทยพาณิชย์

วสันต์ พันธุมจินดา

ย่อยถนนกาญจนาภิเษก

3862086452

ออมทรัพย์

บุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงเทพ

วริล ชัยเฉลิม

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

9240134149

ออมทรัพย์

บุคคลธรรมดา

ธนาคารออมสิน

วสันต์ พันธุมจินดา

บางกรวย

020160088587

ออมทรัพย์

บุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงไทย

วริล ชัยเฉลิม

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

9842986306

ออมทรัพย์

บุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วสันต์ พันธุมจินดา

ร.พ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

4851209640

ออมทรัพย์

บุคคลธรรมดา

ชื่อบัญชี        : บจก.วีไอพี ดีไซน์
สาขา            : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เลขที่บัญชี     : 865-1-00228-2
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน